Akadálymentesítés

Szolgáltatásaink részeként teljes körű akadálymentesítést biztosítunk a felvonókban, hogy hozzáférhetővé tegyük őket mozgássérült személyek számára.

Mi az akadálymentesítés?

Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek, amely a különféle fogyatékkal élők emberek számára igyekszik olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak.

Az akadálymentesítés célja:

Fogyatékkal élő embertársaink számára lehetővé tegye a szabad mozgást, tájékozódást, egy adott épület használatakor. Ezért az épületek tervezőinek kiemelt figyelemmel kell lenniük az akadálymentesítés szempontjainak betartásában. Olyan épületeket kell megalkotniuk, melyek megfelelnek ezen kritériumoknak. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta a fogyatékkal élő embertársaink megsegítése és az akadálymentesítés már nem csak figyelmesség, hanem kötelesség is. Ennek tükrében a már meglévő épületeket a megváltozott előírásoknak megfelelően kell akadálymentesíteni.

Akadálymentesítés eszközei:

 • mozgássérült felvonó
 • lépcsőjáró
 • szintbemondó
 • Braille nyomógomb
 • megfelelően elhelyezett kapaszkodó korlátok
 • lehajtható szék a felvonóban
 • egyéb egyedi megoldások

Az akadálymentesítés törvényi háttere:

Ezen eszközök teszik lehetővé az épületek könnyű használatát a fogyatékkal élő emberek számára. Az akadálymentesítés segít abban, hogy mindenki könnyen és szabadon tudja használni az adott épületet, és az abban kialakított teret.

Napjainkban rendeletek és kormányhatározatok szólnak arról, hogy az épületek akadálymentesítés problémáját záros időn belül meg kell oldani. Ezen szándék helyességét nem vitatva, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy egy megfelelő körültekintéssel tervezett épület esetében nem szükséges utólagos akadálymentesítés. A jól kiválasztott és az épületen belül jól elhelyezett, bejárati szintről, illetve utcaszintről induló felvonók automatikusan biztosítják az akadálymentességet.

Az akadálymentesítés követelményei:

Számos külföldi példa nyújt segítséget a megfelelő akadálymentes környezet kialakítására, de az akadálymentesítés építészeti követelményeket az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmény) tartalmazza.

Az akadálymentesítés fontos területei:

 • Akadálymentesítés a közlekedésben
 • Akadálymentesítés a munkahelyen
 • Akadálymentesítés az otthonokban

Az akadálymentesítés csoportosítása:

Az akadálymentesítés lehet tudatos környezeti kialakítás vagy átalakítás. Például a mozgássérülteknek egy lépcsőn való feljutásának lehetővé tétele vagy egy látássérültnek a tájékozódás biztosítása épületen kívül és belül.

A műszaki megoldások tekintetében két nagy csoportot különböztetünk meg:

 • személyi akadálymentesítés
 • intézményi akadálymentesítés